skip to Main Content

350.org

350.org är en ideell organisation som kämpar för att stoppa den fossila bränsleindustrin till förmån för 100 procentig ren energi. De jobbar bl a med lobbying, namninsamlingar och att organiserar demonstrationer. En av kampanjerna var att låta artister från jordens alla hörn skapa affischer för ändamålet. DesignCompaniet bidrog genom att ta fram en symbol som skulle förstås av alla, oavsett vilket språk du talar.

Back To Top