skip to Main Content

Campus U

Campus U är ett projekt för att skapa tillfälliga studentbostäder. Husen är byggda på områden som väntar på bygglov och fungerar som en livlig campus under den tiden, ofta i många år under tiden som prospekteringen av marken pågår. När det är dags att bygga en permanent infrastruktur flyttar campuset vidare till en ny outnyttjad mark.

Klienten är entreprenören Anders Varger. DesignCompaniet tog fram logotypen och hjälpte till med presentationsmaterial, broschyrer och nyhetsbrev för att påverka politiker och allmänheten.

Back To Top