skip to Main Content

Fyra Årstider

Fyra Årstider är ett premiumvarumärke för biodynamiskt och ekologiskt framtagna produkter. Varumärket ägs och drivs av Stiftelsen Biodynamiska Produkter. Bland varorna finns till exempel äppelmust från Hallstahammar. En fruktodling som stiftelsen räddade genom att inrätta ett konto i vilken privatpersoner kunde placera pengar i. På så kunde stiftelsen ta över gården och odlingen räddades. Efter nära tio års drift överlämnades verksamheten till Köpings Musteri.

Andra varor är biodynamiska juicer av bästa kvalitet och mjöler som är framtagna från gamla kultursorter som innehåller mer näring, mineraler och vitaminer än de flesta ”moderna” spannmålssorterna.

I pipelinen för nya varor ligger bl a kaffe och olivoljor.

DesignCompaniet har tagit fram logotypen, typsnitt och mallar för etikettframställning. En hemsida är också under konstruktion.

Äppelmust från Hallstahammar

Färgprover och skisser under arbetets gång

Biodynamiska juicer

Back To Top