skip to Main Content

Sveriges Fotterapeuter

Sveriges Fotterapeuter är ett medlemsorganisation för fotterapeuter för att ge en ”vi-känsla”, råd och trygghet till sina medlemmar.

DesignCompaniet uppdrag var att ta fram videofilmer som visades i sociala medier för att skapa image och driva trafik till medlemmarna.

Back To Top